Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een erg complexe ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt zijn de symptomen hetzelfde. Zo kan een patiënt last hebben van trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong. Ook kunnen bewegingen trager worden (bradykinesie), hebben zij moeite met het starten van bewegingen (akinesie) of ontbreken automatische bewegingen (hypokinesie). Stijfheid van de spieren (rigiditeit), houdings- en evenwichtsproblemen, vallen en bevriezen van de benen (freezing) komen ook voor. In het laatste geval voelt het voor de patiënt of de voeten aan de vloer blijven plakken.

Naast deze symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Die symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Begin van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen trillen, trager wordende bewegingen, stijve spieren en evenwichtsproblemen worden soms voorafgegaan door klachten van verminderde reuk, obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld. Als de diagnose uiteindelijk is gesteld, onderscheiden we twee hoofdgroepen patiënten:

  1. Patiënten die voornamelijk last hebben van trillen van handen, benen, kin of tong.
  2. Patiënten die met name last hebben van trager worden van bewegingen en stijfheid.

Beloop van de ziekte van Parkinson

Bovengenoemde kernsymptomen beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven. De kant waar de symptomen beginnen blijft veelal de meest ernstige. Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd. Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Meer informatie voor professionals en patiënten

Ben jij of is jouw patiënt op zoek naar gespecialiseerde parkinsonzorg? Neem dan eens een kijkje op de zorgzoeker. Hier vindt je (para)medici die geschoold zijn in de ziekte en de beste zorg aan jouw patiënt kunnen bieden.

Ook vind je op de website van ParkinsonNet meer verdiepende informatie over de oorzaak van de ziekte, diagnose en behandeling. Patiënten kunnen daarnaast terecht bij de Parkinson Vereniging voor lotgenotencontact en belangenbehartiging.

parkinzorgOver de ziekte van Parkinson