Handreiking parkinsonzorg verpleeghuis

Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis.

Handreiking voor zorgverleners in verpleeghuizen

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een veel voorkomende neurodegeneratieve aandoening. Over de klinische kenmerken, zorg en behandeling van deze verpleeghuispopulatie is in de literatuur echter weinig bekend.

Sanne BouwmanRichtlijnen